0

Pengertian GAYA, GERAK, DAN ENERGI

A.Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya
  1.Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet)

 a.Pengertian Gaya Gravitasi
Gaya Gravitasi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang ada di alam semesta. Jika tidak ada gaya gravitasi di  Bumi ini, maka semua benda akan melayang-layang di udara.

       b.Pengertian Gaya Gesek

Gaya Gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan saling bersentuhan.

  Keuntungan dan kerugian gaya gesek:

1)Keuntungan gaya gesek
     a)Membantu benda bergerak tanpa tergelincir
     b)Menghentikan benda yang sedang bergerak
2)Kerugian gaya gesek
     a)Menghambat gerakan
     b)Menyebabkan aus

Memperbesar dan memperkecil gaya gesek:

Baca lebih lanjut

Iklan
0

Alat indra manusia

Indera Penglihat

 Mata terdiri dari atas alat tambahan mata, otot bola mata, dan syaraf mata. Alat tambahan mata berupa alis dan bulu mata. Alis, kelopak mata, dan bulu mata melindungi mata dari gangguan lingkungan. Misal melindungi mata dari keringat, debu,  kotoran, dan melindungi mata dari cahaya yang kuat. Kelenjar mata menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi kornea mata dan sebagai pelumas agar bola mata mudah digerakkan.

Fungsi bagian-bagian mata adalah sebagai berikut :
  1. Kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam;
  2. Lensa mata berfungsi meneruskan dan  memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke retina;
  3. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata;
  4. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya;
  5. Retina berfungsi membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak;
  6. Otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata;
  7. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya melalui retina ke otak.
Indera Pendengar
0

Tumbuhan Hijau

A. Pembuatan Makanan Pada Tumbuhan Hijau

Bagaimanakah cara tumbuhan berhijaudaun membuat makanan? Perhatikan dahulu tumbuhan hjau yang asa di sekelilingmu. Warna hijau pada daun disebabkan daun-daun mengandung zat hijau daun yang di sebut klorofil.

Dengan klorofil itulah, tumbuhan hijau dapat megolah makanannya. Perhatikan gambar di samping.

1. Proses Tumbuhan Hijau Membuat Makanan

Untuk membuat makanan, tumbuha memerlukan bahan-bahan,Bahan-Bahan yang dibutuhkan adalah air an karbon dioksida (CO2). Tumbuhan mengambil air tersebut dengan cara menyerapnya dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang bertugas menyerapnya adalah akar, khususnya rambut akar.

Baca lebih lanjut